Facebook

Общи условия

За да гласувате в конкурса "Мъж на годината 2020", трябва да сте навършили 16 години и да попълните коректно всяко поле във формата за гласуване. За да потвърдите гласа си, кликнете върху линка, който ще получите на посочения от вас e-mail адрес. За да бъдат ограничени многократните гласувания, системата приема само по един глас от един e-mail. Гласовете, генерирани чрез манипулация, ще се анулират.

Събраните данни ще се използват само за целите на конкурса и няма да бъдат предоставяни на други лица.

Крайният срок за гласуването е 28.02.2021 г. (включително).

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага законодателството на Република България.